creoGEDANIA

 

 

Całodzienna edukacja szkolna klasy 1-4

 

INNOWACYJNA EDUKACJA W PLACÓWCE creoGEDANIA

 

W programie:

- zajęcia od astronomii do mikrobiologii po angielsku

- codzienne zajęcia sportowe na terenie prawie 7 hektarów KS Gedania 1922

- zajęcia projektowe po chińsku

- pisanie własnych książek i projektowanie gier komputerowych

- matematyka w warsztatach naukowo-technicznych

- chemia i fizyka w laboratorium

- placówka edukacyjna bez podręczników, ławek i tradycyjnych klas

 

 

Nasz projekt zakłada stworzenie nowego modelu edukacji w oparciu o zrealizowany już projekt Przedszkola Gedania 1922, który łączy naukę i sport w konwencji edukacji przyszłości. W grupie 14 osobowej dzieci zapisane jako osoby kształcone domowo będą realizowały innowacyjny program Szkoły Przyszłości 2020 pod patronatem MEN, FRSE i ERKI, codziennie od 9:00 do 16:00 na terenie KS Gedania 1922.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W program zaangażowaliśmy gdańskie środowisko pasjonatów, naukowców, trenerów i edukatorów, którzy współpracują m.in. z Polską Akademią Dzieci, Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim. Wspólnie wypracowaliśmy model edukacji, gdzie dzieci w  sposób praktyczny realizują codzienne zajęcia ogólnorozwojowe w niekonwencjonalnej formie: piszą własne książki, projektują swoje gry komputerowe, uczą się geometrii przy użyciu materiałów recyclingowych i gier planszowych, realizują program z astronomii edukacyjnej w języku angielskim, przeprowadzają cotygodniowe eksperymenty fizyko-chemiczne w laboratorium oraz prowadzą własne wykłady dla kilkuset dzieci na uczelniach wyższych w Gdańsku.

 

 

Wdrażając program na terenie KS Gedania 1922 uczniowie mają do dyspozycji całą infrastrukturę klubu (prawie 7 hektarów, 3 place zabaw, dziką górę i 8 boisk) gdzie codziennie dla nich odbywają się zajęcia sportowe. Mamy nadzieję, że zbudowany i wdrożony model creoGedania 1922 będzie możliwy do dalszego bezpłatnego wdrażania w innych placówkach w Polsce. 

 

 

Chcemy kształtować innowacyjne postawy pomniejszając luki pomiędzy cywilizacją naukowo-techniczną a humanistyczną, technologiczne przygotowanie do samoedukacji oraz rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów w świetle teorii MI H. Gardnera. Promujemy cywilizację wiedzy opartej na aktualizowanych danych oraz kreowanie postaw twórczych w konwencji swobodnej zabawy. Jesteśmy przekonani, że nowy model edukacji, gdzie dzieci wspólnie z pasjonatami rozważają istotne dla nauki zagadnienia, w konsekwencji doprowadzi do utrzymania wysokiego poziomu kreatywności w społeczeństwie przygotowując dzieci do funkcjonowania na rynku pracy przyszłości.

 

 

ZAPISY: dr Agata Hofman 533 011 544