top of page

Program sportowy atuorstwa dr Bartosza Dolańskiego

 

Jedną z najistotniejszych potrzeb przedszkolaka jest potrzeba ruchu. To niezbędny element, który wiąże się z  poprawą zdrowia, sprawności, kształtowaniem postaw czy też  rozwijaniem wszechstronnych umiejętności.

 

Wykorzystując naturalna potrzebę ruchu można zaszczepić w dziecku potrzebę aktywności fizycznej oraz właściwą higienę zdrowia, które to będą procentować przez całe życie. Poprzez stosowanie urozmaiconych form aktywności fizycznej rozbudza się w dziecku ciekawość poznawczą, wpływa się na kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności motorycznych, rozwój umysłowo- emocjonalny czy też rozwój osobowości.

 

W okresie przedszkolnym sylwetka dziecko podlega wielu zmianom i przeobrażeniom w wyniku szybkiego wzrostu kończyn i tułowia. Również w układzie kostnym oraz mięśniowym następuje wiele zmian a ponadto wzrasta sprawność narządów wewnętrznych.

 

Ponieważ każda metoda pedagogiczna, wszelkie oddziaływania, zajęcia z dziećmi, każda zabawa, czy tez eksploracja z dzieckiem musi być rozpatrywane poprzez pryzmat rozwoju psychofizycznego dziecka toteż w naszym przedszkolu stosujemy urozmaicone formy aktywności fizycznej uwzględniając przy tym dużą zmienność oraz dbając o  atrakcyjność zajęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy zajęć wykorzystywane w Przedszkolu Gedania 1922:

 

Miesięczne programy z różnych dyscyplin sportowych

* Metody gimnastyki twórczej uwzględniające łączenie ruchu z muzyka i rytmem (K. Laban, W. Sherborne).

* Ćwiczenia gimnastyczne (kształtujące, orientacyjno-porządkowe)

* Marsze oraz zajęcia terenowe

* Zabawy ruchowe (orientacyjne, bieżne, rzutne, skoczne, ze wspinaniem)

* Elementy gier zespołowych.

278716767_1004819060159369_6138334089041387232_n.jpg
bottom of page